ENJ Mantorp22014051414000461585uFm31ji2014112714170810978KQoBs3M2014051313999844141zt3dmEZ201411241416838911VGavcS7H201405131399982938nyhH8R9F201405131399982842WJUPgaVG

Timsfors Bil & Traktortjänst AB

- Ett åkeri- och entreprenadföretag med verksamhet i södra Småland

Vår huvudsakliga inriktning är transporter med lastväxlar- och flisbilar, entreprenadarbete med grävmaskiner och hjullastare, uthyrning- och försäljning av containers, sortering samt återvinning av avfall, försäljning av grusmaterial, torv, spån och matjord m.m, transport och försäljning av biprodukter ifrån sågverk till biobränslepannor samt pressning av returpapper.

Kontakta oss