ENJ Mantorp2201405131399982938nyhH8R9F2014051313999844141zt3dmEZ2014051414000461585uFm31ji201405131399982842WJUPgaVG2014112714170810978KQoBs3M201411241416838911VGavcS7H

Timsfors Bil & Traktortjänst AB

- Ett åkeri- och entreprenadföretag med verksamhet i södra Småland

Vår huvudsakliga inriktning är transporter med lastväxlar- och flisbilar, entreprenadarbete med grävmaskiner och hjullastare, uthyrning- och försäljning av containers, sortering samt återvinning av avfall, försäljning av grusmaterial, torv, spån och matjord m.m, transport och försäljning av biprodukter ifrån sågverk till biobränslepannor samt pressning av returpapper.

Kontakta oss